Cennik tłumaczeń pisemnych:

Rodzaj tłumaczenia ANG-POL POL-ANG
Ogólne 15 zł 20 zł
Specjalistyczne 20 zł 25 zł


Strona obliczeniowa
tekstu to 1800 znaków wraz z pojedynczymi spacjami
(automatycznie obliczane przez program Word).

Koszt tłumaczenia = [ilość stron obl.] x [cena za stronę obl.]

 Podane ceny są cenami brutto. Rozliczenia z dokladnością do 0,5 strony obliczeniowej.
Ceny dotyczą tłumaczeń w trybie zwykłym - do 8/6 stron obliczeniowych tekstu dziennie
(8 stron przy przekładzie z angielskiego na polski i 6 z polskiego na angielski).

STAŁA OFERTA CENOWA:
Tłumaczenie listu motywacyjnego na język angielski - 25 zł*
Tłumaczenie CV na język angielski - 30 zł**
Komplet CV + list motywacyjny na język angielski - 50 zł***

Oferta dla studentów:

Tłumaczenie streszczenia pracy dyplomowej na język angielski - 15 zł*

*    cena niezależna od liczby znaków przy długości tekstu do jednej strony A4 (Times New Roman, 12)
**  cena niezależna od liczby znaków przy długości tekstu do dwóch stron A4 (Times New Roman, 12)
*** cena niezależna od liczby znaków przy długości tekstu do trzech stron A4 (Times New Roman, 12)


Przy stałej współpracy i dłuższych tekstach oferujemy atrakcyjne zniżki.