Tłumaczenia

Oferujemy tłumaczenia z języka angielskiego na język polski oraz z polskiego na angielski tekstów zwykłych (o charakterze ogólnym, nie wymagających specjalistycznego bądź technicznego słownictwa) oraz specjalistycznych z zakresu nauk biologicznych i pokrewnych:

- biologii ogólnej,
- biologii molekularnej,
- biotechnologii,
- biochemii,
- chemii ogólnej,
- ochrony środowiska i ekologii,
- nauk rolniczych.

Oferujemy tłumaczenia pisemne:

- instrukcji wykonania badań, protokołów badawczych i laboratoryjnych,
- instrukcji obsługi urządzeń laboratoryjnych,
- artykułów naukowych,
- stron internetowych o tematyce naukowej,
- innych tekstów naukowo-technicznych.